Rada rodziców

Rada rodziców

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców:

36 8113 0007 2001 0051 1098 0002

Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym

 przewodnicząca Rady Rodziców : JOANNA RATAJCZYK

 z-ca przewodniczącego: EWA KNIGHT

 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: JOANNA GWIZDAŁA

 skarbnik: IZABELA LOSKA

 sekretarz: PIOTR NOWAK

KATARZYNA SPANDEL

MARCELINA GADOWSKA

WOJCIECH SPYRKA

 

Rada Rodziców okazuje ogromne zrozumienie dla potrzeb szkoły, którą wspomaga własną inicjatywą, darzy szacunkiem i pełnym zaufaniem, a także wspiera finansowo. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, opiniuje projekt planu finansowego, współdecyduje o jakości kształcenia młodzieży. Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych. Corocznie jest współorganizatorem tradycyjnego Balu Ekonoma i Gastronoma. Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu Rady Rodziców szkoła może aktywnie działać i rozwijać się.