Technik Organizacji Turystyki

technik obsługi turystycznej  
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI   

- nauka trwa 5 lat

Czym zajmuje się technik organizacji turystyki?
Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych, rozliczenia imprezy turystycznej oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Czego będziesz się uczył?
• organizowania działalności turystycznej
• organizowania imprez i usług turystycznych
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
• rozliczania imprez i usług turystycznych
• komunikowania się w języku obcym

Co możesz robić po tym kierunku?
Technik organizacji turystyki zatrudniony może być w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizator turystyki lub agent turystyczny.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali następujące dwie kwalifikacje zawodowe:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, oraz przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – geografia i matematyka.

zap