Technik Fotografii i Multimediów

technik organizacji reklamy

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

- nauka trwa 5 lat 

Nauczysz się:
- przygotowywania planu zdjęciowego,
- obróbki i publikowania obrazu,
- przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
- wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Podstawowe zadania technika fotografii i multimediów:
- organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu procesu tworzenia obrazu oraz projektów multimedialnych,
- obróbka i publikowanie obrazu,
- ocena stanu technicznego sprzętu i urządzeń fotograficznych,
- tworzenie dokumentacji prac fotograficznych.

W trakcie nauki zdobywasz dwie kwalifikacje zawodowe:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – matematyka i język angielski.


Po uzyskaniu tytułu technika fotografii i multimediów i zdaniu matury, możesz podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.

ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU PRACY:
- prowadzenie własnej działalności usługowej,
- praca w firmie fotograficznej lub w instytucji wykorzystującej fotografię w swojej działalności, takiej jak: agencja reklamowa, telewizja, redakcja prasowa, portal internetowy itp.,
- obsługa i wykorzystywanie w pracy sprzętu analogowego i cyfrowego.

Rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych absolwentów, wykonujących zadania z zakresu tworzenia fotografii i projektów multimedialnych.
Technik fotografii i multimediów należy do grupy zawodów poszukiwanych.zap