Technik Ekonomista

technik ekonomistaTECHNIK EKONOMISTA

- nauka trwa 5 lat 

Czym zajmuje się technik ekonomista?
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania wszechstronnych prac analitycznych, badawczych, dotyczących funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych, w tym także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Czego będziesz się uczył?
Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć: Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, Statystyka i analiza ekonomiczna, Język obcy zawodowy, Działalność przedsiębiorstwa, Kadry i płace, Praktyka zawodowa. 

Nauczysz się:
    * posługiwać się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i    

       sprawozdawczości,
    * stosować zasady rachunku ekonomicznego,
    * sporządzać różne pisma, dokumenty finansowo-księgowe,
    * obsługiwać współczesne urządzenia techniki biurowej,
    * wykonywać rozliczenia „wewnętrzne” i „zewnętrzne” wynikające z prowadzonej

       działalności   

   * opracowywać schemat struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego,
    * obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,

    * obsługiwać programy kadrowo – płacowe, magazynowo – zaopatrzeniowe, obsługi

     komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego.

Szkoła współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi w naszym regionie. Nasi uczniowie są świetnie przygotowani do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - w szkole uczą się tego prowadząc firmy symulacyjne.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali dwie kwalifikacje zawodowe:

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.


EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

               finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, oraz przedmioty realizowane w zakresie  rozszerzonym – matematyka i język angielski.

 

W ramach projektów europejskich Erasmus+ można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych.

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika ekonomisty. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
    -  komórkach finansowo-księgowych wszystkich podmiotów gospodarczych,
    -  bankach,
    -  jednostkach i zakładach budżetowych.
    -  instytucjach ubezpieczeniowych,
    -  instytucjach podatkowych,
    -  także jako referent, planista, rewident, kontroler, księgowy,
    -  może także założyć działalność gospodarczą w zakresie ekonomii.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka.

zap