Sprzedawca

sprzed ban

Sprzedawca

- nauka trwa 3 lata

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu

metodą samoobsługową i sklepach internetowych).

Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży

i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za

sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.

Uczeń kształcący się  w zawodzie sprzedawcy nauczy się:

  • profesjonalnych technik sprzedaży;
  • obsługa programu Subiekt;
  • sporządzania dokumentów sprzedaży;
  • obsługa kas fiskalnych;
  • załatwiania reklamacji.

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć: Towar jako przedmiot handlu, Organizacja i techniki sprzedaży, Obsługa klientów, Przedsiębiorca w handlu, Język obcy w działalności handlowej oraz Praktyka zawodowa. 

Uczniowie po zakończeniu nauki będą zdawali następującą kwalifikację:

 

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

 

Odbywasz praktyki zawodowe, w klasie I 2 dni, w klasie II 2 dni, w klasie III 2 dni.

 

 

Nauka trwa 3 lata. Po zaliczeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł Sprzedawca.

Szkoła organizuje konkurs "Sprawny w zawodzie sprzedawca".

Możliwości zatrudnienia:

  • we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej;
  • w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.);
  • może pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Możesz zapisać się na kurs kwalifikacyjny HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - jak zdasz egzamin i ukończysz Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych (2 lata), które da Ci wykształcenie średnie, to uzyskasz tytuł Technika handlowca.

zap