MAMY FINALISTKĘ 😍
 
W dniach 23-24 marca w Szczecinie  uczennica klasy 3THŻ Karolina Gwizdała reprezentowała naszą szkołę w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu. 
 
Olimpiada ta stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.
 
W tym roku szkolnym do udziału w zawodach I stopnia zgłosiło się ponad 8 tys. uczniów, w tym prawie 5 tys. to uczniowie liceów ogólnokształcących, a 3 tys. to uczniowie technikum. Tematyką przewodnią Olimpiady były: Ryby i owoce morza.
 
W finale Olimpiady wzięły udział 52 osoby. Karolina zajęła 22 miejsce, zdobywając tytuł Finalisty Olipiady, co zwalnia ją z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz daje preferencje przy przyjmowaniu na studia. 
 
OGROMNE GRATULACJE!
 
      
 
 
 
 
Katarzyna Kimszal
Sekcja Gastronomiczna