Dyrekcja

Dyrekcja

dyrektor: Bożena Kania-Sitek

wicedyrektor do spraw pedagogicznych: Wiesława Mrozińska-Dzięgiel   

wicedyrektor do spraw pedagogicznych: Barbara Żyła

wicedyrektor do spraw pedagogicznych: Celina Zaloudik

zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych: Leszek Pindur

kierownik szkolenia praktycznego: Jolanta Mojeścik