Nasza szkoła jest w trakcie realizacji projektu  "Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim", koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 355 osób  z 8 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez udział w stażach uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy, w tym ok. 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

https://www.powiat.cieszyn.pl/strona/staze-uczniowskie-w-powiecie-cieszynskim

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.