W szkole dyplomy Egzaminu maturalnego i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do obioru 9 lipca od godziny 12.00 u wychowawców klas (nr sali będzie podany w szkole).

Prosimy o osobiste przybycie lub upoważnienie pełnoletniej osoby do odbioru wg poniższego wzoru oświadczenia.

https://cieszynzseg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/z-cadyr_zseg_cieszyn_pl/EeZaRKYaQgtJrMq0f4XIXVwBw9rRcPdlYxwUUT4ZPpcoJA?rtime=ZAJjy8SZ3Eg


Absolwenci, którzy będą składać deklaracje przystąpienia do poprawki w sierpniu proszeni są o złożenie jej w sekretariacie szkoły
do 16 lipca br. 
wzór poniżej

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2024/EM-2024-Zalacznik-7.pdf

 

Absolwentom którym nie powiodło się w tym roku zapraszam do złożenia deklaracji na przyszły rok do końca września 2024r. internetowo.

 

9 lipca br od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl,

a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Pozdrawiam CZ