W dniu 6 grudnia 2022 roku klasa 3TE odwiedziła zaprzyjaźnioną placówkę po czeskiej stronie zwaną
szkołą im. Albrechta, kształcącą młodzież w 13 zawodach usługowych. Nasza wizyta była odpowiedzią
na zaproszenie na Targi Firm Symulacyjnych odbywające się u gospodarza co roku w ramach dnia
otwartych drzwi. W imprezie uczestniczyło ogółem 14 firm symulacyjnych z Republiki Czeskiej i nasze
dwie firmy: ZIELONE LISTKI sp. z o.o. i DOMOWE SMAKI sp. z o.o. Starannie przygotowywaliśmy się do
prezentacji naszych firm. Były katalogi produktów, ulotki reklamowe, wizytówki i prezentacje
przygotowane przy współpracy klas reklamy pod nadzorem kol. Karoliny Sroki i kol. Macieja Hermy.
Klasa 3 TE przygotowała piękne stroiki świąteczne i kwiaty do dekoracji stanowisk oraz domowy chleb
i przetwory, którymi goście chętnie się częstowali. W ramach otwartych dni można było zwiedzić
szkołę, uczestniczyć w prezentacjach kształconych zawodów, pokazach barmańskich, kulinarnych i
warzenia piwa.
Opiekunowie: A. Kłosowska i A. Birecka