Wyniki szkolnych eliminacji I etapu XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W ubiegłym tygodniu uczniowie z klas: 1EA, 3HK, 3RB, 4EA wzięli udział w szkolnych eliminacjach I etapu XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Warunkiem reprezentowania szkoły w etapie II (eliminacjie okręgowe) było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym tj. 40 pkt. W drodze szkolnych eliminacji najlepszą była uczennica Kinga Krężelok z kl. 4EA, której serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w dalszych etapach.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska, a także rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, a także ochroną środowiska.